Program
Kadra
Rekrutacja
Kontakt
Aktualności
Galeria  • Krakowska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej jest profesjonalną szkołą artystyczną, kształcącą uczniów, absolwentów średnich i wyższych szkół muzycznych, jak również utalentowanych "samouków", pragnących rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w dziedzinie jazzu i muzyki rozrywkowej.

  • Grono wykładowców Szkoły tworzy grupa zawodowych muzyków, odpowiednio wykształconych i doświadczonych w pracy edukacyjnej.

  • Krakowska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych przez Ministra Kultury jako prywatna szkoła muzyczna II stopnia.

  • Będąc organizatorem i uczestnikiem krajowych oraz zagranicznych przedsięwzięć muzycznych, Szkoła aktywnie włącza się w proces międzynarodowej wymiany kulturalnej. 

  • Dyplom, który otrzymują absolwenci Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, uprawnia do wykonywania zawodu muzyka.

  •